Informació contribuent

Calendari, lloc i horari de pagament

IBI URBANA

IBI RÚSTICA

IAE

IVTM (vehicles)

ARBITRIS

01/06/2011 – 31/07/2011

01/09/2011 – 31/10/2011

01/09/2011 – 31/10/2011

01/03/2011 – 30/04/2011

01/09/2011 – 31/10/2011

Tipus aprovat IBI URBANA i IBI RÚSTICA : 0’60 %

  • Ajuntament de Cabanelles

  • Per consultes us podeu adreçar a: XALOC

  • Adreça: Nou, 48 – 17600 Figueres

  • Tel: 972 503 088 / 972 502 607 Fax: 972 505 681

  • Horari: dilluns a divendres de 9 a 14 h

 

Sistemes de pagament

Els rebuts no domiciliats, s’han de pagar en efectiu o per transferència, a les següents entitats:

  • “La Caixa” E.P. de BARCELONA
  • Banesto
  • BBVA
  • Banc de Sabadell