Edictes

Exercici: 2019 Bop: 219-0 Edicte: 8901 AJUNTAMENT DE CABANELLES Anunci d'aprovació definitiva de l'expedient de modificació de crèdit 2/2019
Exercici: 2019 Bop: 216-0 Edicte: 8732 AJUNTAMENT DE CABANELLES Anunci d'aprovació inicial d'un projecte d'obres
Exercici: 2019 Bop: 214-0 Edicte: 8808 AJUNTAMENT DE CABANELLES Edicte d'aprovació provisional de la modificació de les ordenances fiscals municipals per a l'exercici 2020 i següents
Exercici: 2019 Bop: 209-0 Edicte: 8380 AJUNTAMENT DE CABANELLES Anunci d'aprovació inicial de la modificació de crèdit 4/2019 del pressupost 2019
Exercici: 2019 Bop: 196-0 Edicte: 7883 AJUNTAMENT DE CABANELLES Anunci d'aprovació del Pla econòmic financer 2019-2020
Exercici: 2019 Bop: 196-0 Edicte: 7877 AJUNTAMENT DE CABANELLES Anunci de modificació de l'establiment del règim de retribucions dels membres de la corporació per a l'exercici 2019, degut al canvi de legislatura derivat de les eleccions municipals celebrades el 26 de maig de 2019
Exercici: 2019 Bop: 196-0 Edicte: 7876 AJUNTAMENT DE CABANELLES Anunci d'aprovació inicial de la modificació de crèdit 2/2019 del pressupost 2019
Exercici: 2019 Bop: 184-0 Edicte: 7339 AJUNTAMENT DE CABANELLES Anunci d'aprovació definitiva de les obres d'arranjament del camí rural a la intersecció amb la N-260 direcció Espinavessa TM Cabanelles
Exercici: 2019 Bop: 177-0 Edicte: 7136 AJUNTAMENT DE CABANELLES Edicte d'establiment del règim de dedicacions, retribucions, assistències i indemnitzacions dels membres de la corporació
Exercici: 2019 Bop: 177-0 Edicte: 7135 AJUNTAMENT CABANELLES Edicte de delegació de competències del Ple a l'alcalde