Edictes BOP

Exercici: 2020 Bop: 56-0 Edicte: 2005 AJUNTAMENT DE CABANELLES - Delegació d'atribucions de l'Alcaldia
Exercici: 2020 Bop: 49-0 Edicte: 1698 AJUNTAMENT DE CABANELLES - Oferta d'Ocupació Pública
Exercici: 2020 Bop: 31-0 Edicte: 943 AJUNTAMENT DE CABANELLES - Aprovació definitiva de les obres d'ampliació de la xarxa d'aigua potable de Vilademires, 2a fase: des del revolt de Cal Gall fins a Can Cortada, del municipi de Cabanelles
Exercici: 2020 Bop: 16-0 Edicte: 457 AJUNTAMENT DE CABANELLES - Convocatòria per a l'elecció de les places de jutge de pau titular i substitut
Exercici: 2020 Bop: 13-0 Edicte: 314 AJUNTAMENT DE CABANELLES - Aprovació definitiva del pressupost general i plantilla de personal 2020
Exercici: 2020 Bop: 8-0 Edicte: 45 AJUNTAMENT DE CABANELLES - Aprovació definitiva de les obres de "Pavimentació del camí rural a la intersecció amb la N-260 direcció Espinavessa dins el terme municipal de Navata"
Exercici: 2019 Bop: 248-1 Edicte: 10487 AJUNTAMENT DE CABANELLES Edicte d'aprovació definitiva de la modificació de les ordenances fiscals municipals de Cabanelles per a l'exercici 2020 i següents
Exercici: 2019 Bop: 242-0 Edicte: 9929 AJUNTAMENT DE CABANELLES Edicte d'aprovació inicial de l'informe de seguiment del Pla d'Acció d'Energia Sostenible (PAES) supramunicipal de la Serra de l'Estela
Exercici: 2019 Bop: 241-0 Edicte: 9916 AJUNTAMENT DE CABANELLES Anunci d'aprovació definitiva de l'expedient de modificació de crèdit 4/2019
Exercici: 2019 Bop: 241-0 Edicte: 9914 AJUNTAMENT DE CABANELLES Anunci sobre l'aprovació inicial de les obres d'"Ampliació de la xarxa d'aigua potable de Vilademires, segona fase: des del revolt de Cal Gall fins a Can Cortada", del municipi de Cabanelles