Edictes BOP

Exercici: 2020 Bop: 140-0 Edicte: 4949 AJUNTAMENT DE CABANELLES - Exposició pública d'un projecte d'actuació específica
Exercici: 2020 Bop: 134-0 Edicte: 4635 AJUNTAMENT DE CABANELLES - Informació pública del canvi d'autorització ambiental (ANNEX I) a llicència ambiental (ANNEX II) d'una activitat ramadera
Exercici: 2020 Bop: 118-0 Edicte: 3953 AJUNTAMENT DE CABANELLES - Aprovació inicial de l'expedient de modificació de crèdit 2/2020 del pressupost per al 2020
Exercici: 2020 Bop: 116-0 Edicte: 3771 AJUNTAMENT DE CABANELLES - Aprovació definitiva de l'informe de seguiment del Pla d'Acció per a l'Energia Sostenible (PAES) supramunicipal de la Serra de l'Estela
Exercici: 2020 Bop: 113-0 Edicte: 3580 AJUNTAMENT DE CABANELLES - Exposició pública del Compte general de l'exercici 2019
Exercici: 2020 Bop: 110-0 Edicte: 3320 AJUNTAMENT DE CABANELLES - Aprovació inicial d'un pla especial urbanístic
Exercici: 2020 Bop: 56-0 Edicte: 2005 AJUNTAMENT DE CABANELLES - Delegació d'atribucions de l'Alcaldia
Exercici: 2020 Bop: 49-0 Edicte: 1698 AJUNTAMENT DE CABANELLES - Oferta d'Ocupació Pública
Exercici: 2020 Bop: 31-0 Edicte: 943 AJUNTAMENT DE CABANELLES - Aprovació definitiva de les obres d'ampliació de la xarxa d'aigua potable de Vilademires, 2a fase: des del revolt de Cal Gall fins a Can Cortada, del municipi de Cabanelles
Exercici: 2020 Bop: 16-0 Edicte: 457 AJUNTAMENT DE CABANELLES - Convocatòria per a l'elecció de les places de jutge de pau titular i substitut