Edictes BOP

Exercici: 2022 Bop: 219-0 Edicte: 9896 AJUNTAMENT DE CABANELLES - Aprovació de l'Oferta d'ocupació pública
Exercici: 2022 Bop: 218-0 Edicte: 9980 AJUNTAMENT DE CABANELLES - Aprovació inicial de l'expedient de modificació de crèdit 2/2022
Exercici: 2022 Bop: 197-0 Edicte: 8894 AJUNTAMENT DE CABANELLES - Aprovació inicial d'un projecte
Exercici: 2022 Bop: 192-0 Edicte: 8639 AJUNTAMENT DE CABANELLES - Aprovació inicial d'un projecte
Exercici: 2022 Bop: 156-0 Edicte: 7368 AJUNTAMENT DE CABANELLES - Exposició pública d'un projecte d'actuació específica
Exercici: 2022 Bop: 126-0 Edicte: 5887 AJUNTAMENT DE CABANELLES - Aprovació definitiva de l'expedient de modificació de crèdit 1/2022
Exercici: 2022 Bop: 104-0 Edicte: 4584 AJUNTAMENT DE CABANELLES - Exposició pública del Compte general de l'exercici 2021
Exercici: 2022 Bop: 102-0 Edicte: 4451 AJUNTAMENT DE CABANELLES - Aprovació inicial de l'expedient de modificació de crèdit 1/2022
Exercici: 2022 Bop: 86-0 Edicte: 3545 AJUNTAMENT DE CABANELLES - Aprovació definitiva de la modificació de l'Ordenança fiscal núm. F5 de l'Impost sobre l'increment de valor dels terrenys de naturalesa urbana (IIVTNU)
Exercici: 2022 Bop: 82-0 Edicte: 3386 AJUNTAMENT DE CABANELLES - Nomenament de personal laboral