Edictes BOP

Exercici: 2021 Bop: 183-0 Edicte: 7925 AJUNTAMENT DE CABANELLES - Contractació de personal laboral temporal
Exercici: 2021 Bop: 176-0 Edicte: 7731 AJUNTAMENT DE CABANELLES - Aprovació de la memòria valorada de tres instal·lacions solars fotovoltaiques a edificis municipals
Exercici: 2021 Bop: 101-0 Edicte: 4530 AJUNTAMENT DE CABANELLES - Aprovació de la suspensió de llicències urbanístiques d'edificació, d'instal·lació, d'usos i activitats relacionades amb la implantació d'instal·lacions de producció d'energia elèctrica
Exercici: 2021 Bop: 101-0 Edicte: 4528 AJUNTAMENT DE CABANELLES - Exposició pública del Compte general de l'exercici 2020
Exercici: 2021 Bop: 94-0 Edicte: 4000 AJUNTAMENT DE LLADÓ - Aprovació inicial del projecte per a la reurbanització dels carrers Gran i Cabanelles de Lladó
Exercici: 2021 Bop: 81-0 Edicte: 3467 AJUNTAMENT DE CABANELLES - Nomenament de personal funcionari interí
Exercici: 2021 Bop: 77-0 Edicte: 3149 AJUNTAMENT DE CABANELLES - Creació d'una borsa de treball
Exercici: 2021 Bop: 76-0 Edicte: 3110 AJUNTAMENT DE CABANELLES - Contractació de personal laboral temporal
Exercici: 2021 Bop: 27-0 Edicte: 917 AJUNTAMENT DE CABANELLES - Aprovació de la convocatòria i les bases especifiques reguladores del procés selectiu, per a la constitució d'una borsa de treball d'administratius de l'escala d'administració general de l'Ajuntament de Cabanelles (i opcionalment també podrà ser utilitzada per altres municipis adherits al servei d'assistència de secretaria intervenció de la Diputació de Girona)
Exercici: 2021 Bop: 20-0 Edicte: 476 AJUNTAMENT DE CABANELLES - Aprovació definitiva del pressupost general i la plantilla de personal per a l'exercici 2021