Edictes BOP

Exercici: 2021 Bop: 27-0 Edicte: 917 AJUNTAMENT DE CABANELLES - Aprovació de la convocatòria i les bases especifiques reguladores del procés selectiu, per a la constitució d'una borsa de treball d'administratius de l'escala d'administració general de l'Ajuntament de Cabanelles (i opcionalment també podrà ser utilitzada per altres municipis adherits al servei d'assistència de secretaria intervenció de la Diputació de Girona)
Exercici: 2021 Bop: 20-0 Edicte: 476 AJUNTAMENT DE CABANELLES - Aprovació definitiva del pressupost general i la plantilla de personal per a l'exercici 2021
Exercici: 2020 Bop: 248-0 Edicte: 9793 AJUNTAMENT DE CABANELLES - Aprovació inicial del pressupost general i la plantilla de personal per a l'exercici 2021
Exercici: 2020 Bop: 237-0 Edicte: 9132 AJUNTAMENT DE CABANELLES - Exposició pública del projecte d'ampliació d'una explotació ramadera en sòl no urbanitzable
Exercici: 2020 Bop: 219-0 Edicte: 8212 AJUNTAMENT DE CABANELLES - Conveni amb el Servei Català de Trànsit. Assumpció facultat denúncia i sanció per infraccions a normes de circulació en vies urbanes
Exercici: 2020 Bop: 214-0 Edicte: 7869 AJUNTAMENT DE CABANELLES - Aprovació definitiva dels expedients de modificació de crèdit 3/2020 i 5/2020
Exercici: 2020 Bop: 211-0 Edicte: 7850 XARXA LOCAL DE MUNICIPIS DE LA DIPUTACIÓ DE GIRONA (XALOC) - Aprovació dels padrons d'aigua 3T 2020 Maçanet de Cabrenys i Cabanelles
Exercici: 2020 Bop: 208-0 Edicte: 7609 AJUNTAMENT DE CABANELLES - Aprovació de l'ampliació de l'Oferta pública d'ocupació
Exercici: 2020 Bop: 197-0 Edicte: 7120 AJUNTAMENT DE CABANELLES - Aprovació inicial de la modificació núm. 7 de les Normes subsidiàries de planejament urbanístic
Exercici: 2020 Bop: 189-0 Edicte: 6883 AJUNTAMENT DE CABANELLES - Aprovació inicial dels expedient de modificació de credit 3/2020 i 5/2020