Edictes BOP

Exercici: 2020 Bop: 197-0 Edicte: 7120 AJUNTAMENT DE CABANELLES - Aprovació inicial de la modificació núm. 7 de les Normes subsidiàries de planejament urbanístic
Exercici: 2020 Bop: 189-0 Edicte: 6883 AJUNTAMENT DE CABANELLES - Aprovació inicial dels expedient de modificació de credit 3/2020 i 5/2020
Exercici: 2020 Bop: 174-0 Edicte: 6325 AJUNTAMENT DE CABANELLES - Rectificació d'error de l'edicte d'aprovació definitiva de l'expedient de modificació de crèdit 2/2020, publicat al BOP núm. 157 de 14 d'agost de 2020
Exercici: 2020 Bop: 157-0 Edicte: 5782 AJUNTAMENT DE CABANELLES - Aprovació definitiva de l'expedient de modificació de crèdit 2/2020
Exercici: 2020 Bop: 140-0 Edicte: 4949 AJUNTAMENT DE CABANELLES - Exposició pública d'un projecte d'actuació específica
Exercici: 2020 Bop: 134-0 Edicte: 4635 AJUNTAMENT DE CABANELLES - Informació pública del canvi d'autorització ambiental (ANNEX I) a llicència ambiental (ANNEX II) d'una activitat ramadera
Exercici: 2020 Bop: 118-0 Edicte: 3953 AJUNTAMENT DE CABANELLES - Aprovació inicial de l'expedient de modificació de crèdit 2/2020 del pressupost per al 2020
Exercici: 2020 Bop: 116-0 Edicte: 3771 AJUNTAMENT DE CABANELLES - Aprovació definitiva de l'informe de seguiment del Pla d'Acció per a l'Energia Sostenible (PAES) supramunicipal de la Serra de l'Estela
Exercici: 2020 Bop: 113-0 Edicte: 3580 AJUNTAMENT DE CABANELLES - Exposició pública del Compte general de l'exercici 2019
Exercici: 2020 Bop: 110-0 Edicte: 3320 AJUNTAMENT DE CABANELLES - Aprovació inicial d'un pla especial urbanístic