Convenis

2019-04-30 “Conveni de delegació de competències per a la recollida de residus especials o perillosos i 1d’adhesió a la xarxa comarcal de deixalleries entre el consell comarcal de l’Alt Empordà i l’ajuntament de Cabanelles”.

2019-06-12 “Conveni de col·laboració entre la Diputació de Girona i l’Ajuntament de Cabanelles per a l’execució d’obres de tractament superficial asfàltic a la zona de la gasolinera”

2019-01-29 “Conveni de delegació de competències per a la recollida selectiva de les fraccions d’envasos lleugers, paper-cartró i envasos de vidre dels residus municipals entre el Consell Comarcal de l’Alt Empordà i l’Ajuntament de Cabanelles”

2018-06-01 “Conveni de col·laboració entre la Diputació de Girona, l’Ajuntament de Cabanelles i el senyor José Oriol de Ribot Torrella per instal.lar un dipòsit d’aigua destinat a la intervenció en cas d’incendi forestal i servitud de pas”

2016-12-19 “Conveni per a la delegació del servei de recollida d’animals domèstics abandonats i la gestió i control de colònies de gats que subscriuen el Consell Comarcal de l’Alt Empordà i l’Ajuntament de Cabanelles”

2016-11-29 “Conveni de cessió a l’Ajuntament de Cabanelles del dret de superfície per la instal.lació d’un dipòsit d’aigua municipal”

2016-09-22 “Conveni de col.laboració entre el Consell Comarcal de l’alt Empordà i l’ajuntament de Cabanelles per a la prestació del servei de comptabilitat energètica municipal”