Subvencions per fomentar projectes i accions de promoció econòmica dels ens locals no adherits a la Xarxa de Serveis Locals de Promoció Econòmica (XSLPE) (2022).

La Diputació de Girona ha atorgat un ajut de 1.3936,20 € a l’Ajuntament de Cabanelles per a crear una  “Xarxa per la difusió i
comercialització dels productes locals de Salines Bassegoda”, pel desenvolupament territorial. Aquest ajut s’engloba dins el marc de les subvencions de promoció i desenvolupament econòmic local de la Diputació de Girona.