Subvenció de la Diputació de Girona per al Fons de Cooperació Econòmica i cultural del 2022

La Junta de Govern de la Diputació de Girona, en sessió ordinària del dia 3 de maig de 2022, va prendre l’acord relatiu a la redistribució i concessió als ajuntaments de les subvencions corresponents del Fons de Cooperació Econòmica i Cultural, per l’any 2022.

A tenor de l’esmentat acord s’ha concedit a l’Ajuntament de Cabanelles els ajuts detallats a continuació: