Subvenció DDGI a ADF: actuacions en matèria forestal i de prevenció d’incendis forestals, anualitat 2020, línia 2 de suport a les ADF.

El Ple de la Diputació de Girona, en sessió de data 19 de novembre de 2019, va aprovar les bases específiques reguladores de subvencions per a actuacions en matèria forestal i de prevenció d’incendis forestals.

La Junta de Govern de la Diputació de Girona, en sessió de data 3 de desembre de 2020, va aprovar la convocatòria, per a la concessió de subvencions del programa de suport a actuacions en matèria forestal i de prevenció d’incendis forestals, anualitat 2020.

La Junta de Govern de la Diputació de Girona, en data 4 d’agost de 2020, va aprovar concedir a les ADF i les Associacions i Federacions d’ADF les subvencions a fons perdut amb destí a la campanya de suport a les agrupacions de defensa forestal (ADF) de les comarques gironines, línia 2, corresponent a l’ADF de Cabanelles l’import total de  2.558,25 euros, per tal de dur a terme actuacions de Arranjament del ferm i neteja de marges del camí 39 del PPIF, despeses de combustible de la maquinaria i vehicles utilitzats per a dur a terme actuacions de prevenció d’incendis i actualització del Pla de prevenció d’incendis (PPI). (Exp. 2020/1413)