Risc seguretat POUS oberts o tapats de forma insegura

Veure el BAN d’alcaldia aquí.