Procés selectiu, concurs, vacants plantilla de personal funcionari de l’ajuntament, d’una plaça d’administratiu/va (c1) i una d’agutzil (apsf). Estbilització.

Procés selectiu pel sistema de concurs, vacants en la plantilla de personal funcionari de l’Ajuntament, d’una plaça d’administratiu/va (c1) i una d’agutzil (apsf) d’acord amb les disposicions addicionals 6ª i 8ª de la llei 20/2021, de 28 de desembre, de mesures urgents per a la reducció de la temporalitat en l’ocupació pública.

Anunci BOE 29/12/2022