Plaga delbernat marró marbrejat (Halyomorpha halys)

A Catalunya vam detectar l’any2016 la plaga del bernat marró marbrejat(Halyomorpha halys),del qualtenim constància actualment que ja éspresent a133municipis de Catalunya. Fins a aquest any 2020,la plaga era localitzada principalment a l’entorn urbà, lloc on es desenvolupa i reprodueix. A l’estiu, personaltècnic del DARP,l’IRTA,les Agrupacions de Defensa Vegetal i agricultors l’han localitzadaen diferents parcel·les decultius de fruita dolça, fruita seca i horta, cosa que representa un risc molt elevat per a aquests cultius

A la tardor, és quan aquest bernat busca refugi als edificis urbans i construccions diverses per passarhi l’hivern; tot i que és molest i crea alarma, no pessiga les persones i no representa cap risc per a les persones ni els animals.

Atès que la molèstia que genera aquesta plaga en els domicilis escapa de les competències del Departament d’Agricultura, és important la col.laboració dels ciutadans. Aquests insectes es poden capturar amb relativa facilitat amb un aspirador o escombrantlos a primera hora del matí o a darrera hora del dia, ja que en aquests moments es mouen més lentament a causa que la temperatura ambiental és més baixa;al migdia,estan més actius, costen més de capturar i volen. Un cop capturats,es poden submergir enaigua i sabó o, simplement, deixarlos dins d’una bossa exposats al sol. No és recomanable l’ús de productes insecticides.

Informació publicada pel Departament d’Agricultura sobre aquesta plaga:

Fitxa de la plaga

Tríptic informatiu

Pòster informatiu

Guia tècnica per a la identificació de l’Halyomorpha halys

Espai web https://natusfera.gbif.es/projects/hh-wanted