Notificacions electròniques de Xaloc 01/04/2020

Informem que l’Organisme Autònom de la Diputació de Girona, XALOC, a partir de l’1 d’abril del 2020, el nostre organisme, seguint les indicacions de la llei 39/2015 del procediment administratiu comú de les administracions públiques, es relacionarà, únicament amb les persones obligades (art.14.2) a través de mitjans electrònics.

Podeu consultar AQUI més detalls.