Desapareix servei cobrament per finestreta de tributs – CaixaBank

Informem que CaixaBank (entitat col.col·laboradora de XALOC del cobrament dels ingressos de dret públic), ha comunicat que deixarà de prestar en les seves oficines de la demarcació de Girona el servei de cobrament per finestreta de tributs municipals, a partir del 01/01/2018. Per tant, els contribuents que s’adrecin a a questa entitat, només podran realitzar el pagament dels seus deutes mitjançant els caixers automàtics.

La resta d’entitats financeres en major o menor període de temps secundaran aquesta decisió.