Convocatoria i bases especifiques reguladores procés selectiu, borsa de treball d’aministratiu de l’escala d’administració general.