Autorització ús camins d’ús públic per batuda senglar 2020-2021

En data 3 de novembre de 2020 s’ha resolt per decret d’alcaldia 2020DECR000214 sobre “Autorització ús camins d’ús públic per a batuda de porcs senglars 2020-2021 – Societat de Caçadors de Banyoles i Comarca”, per a la temporada 2020-2021 (fins l’últim diumenge del mes de març).

Visualitza el decret d’alcaldia AQUI