Aprovació provisional del “Reglament de cementiris del municipi de Cabanelles”

Veure el document complet del “Reglament de Cementiris del Municipi de Cabanelles” aprovat provisionalment en sessió ordinària del Ple de l’Ajuntament de Cabanelles en data 29/03/2019, fent clic AQUÍ

Consultar l’edicte Aprovació Provisional del Reglament de Cementiris del municipi de Cabanelles AQUI.