Aprovació definitiva obres “Ampliació xarxa d’aigua potable de Vilademires, segona fase: des del revolt de Cal Gall fins a Can Cortada”

Mitjançant Decret d’Alcaldia número 35/2020 del 5 de febrer de 2020, s’ha aprovat definitivament el projecte d’ Ampliació de la xarxa d’aigua potable de Vilademires, segona fase: des del revolt de Cal Gall fins a Can Cortada, del municipi de Cabanelles, el qual s’exposa als efectes oportuns i d’acord amb l’article 38.2 del ROAS.

 

Per a consultar el projecte feu clic AQUI