Aplicatiu SINCA i Analítiques Aigua

Es pot consultar l’estat de l’aigua per al consum humà i les analítiques d’aigua periòdiques AQUí.