Adhesió al “manifest dels ens locals davant la crisi del coronavirus”

Per decret d’alcaldia número 80/2020 del 26 de març de 2020 es manifesta el suport i es resol que l’ajuntament de Cabanelles s’adhereixi al “MANIFEST DELS ENS LOCALS DAVANT LA CRISI DEL CORONAVIRUS”.