Pressupost

Consulta de comparatives, anàlisis de dades, moficicacions relacionats amb els pressupostos municiapls de Catalunya en el següent link: http://pressupostosmunicipals.transparenciacatalunya.cat/