Representants en els òrgans col.legiats

Martí Espigulé i Vallmajó.

  • Assemblea General de l’Associació Catalana de Municipis
  • Assemblea General de la Federació de Municipis de Catalunya.
  • Corporació a l’Agrupació de Defensa Forestal de Cabanelles (ADF)

Jordi Tonietti Ferrero

  • Consell Plenari del Consorci Salines Bassegoda –

Javier Sánchez Machordom

  • Assemblea General del Consorci Localret
  • Consell Plenari del Consorci de l’Alta Garrotxa

Sebastià Pelachs Farcy

  • Associacio de Micropobles de Catalunya