Junta de Govern Local

Martí Espigulé i Vallmajó (ERC)

Alcalde. Governació, Obres, Urbanisme, Serveis Municipals, Medi Ambient, Cultura, Festes i Seveis Socials

cabanelles@ddgi.es

 

Albert Casadevall i Ballada (ERC)

Tinent d’Alcalde. Governació, Obres, Urbanisme, Serveis Municipals, Medi Ambient, Cultura, Festes i Serveis Socials

 

Xavier Sànchez i Machordom (ERC)

Regidor. Obres, Urbanisme, Serveis Municipals, Medi Ambient, Cultura, Festes i Serveis Socials

 

Jordi Rollan i Altarriba (ERC)

Regidor. Governació, Serveis Municipals, Medi Ambient, Cultura, Festes i Serveis Socials

 

Daniel Arbusà i Torrent (ERC)

Regidor. Serveis Municipals, Medi Ambient, Cultura, Festes i Serveis Socials

Competències de la Junta de Govern Local

  • Assistència a l’alcalde en l’exercici de les seves atribucions
  • Les atribucions que l’alcalde o un altre òrgan municipal li deleguin i les que li atribueixen les lleis