+
14 febrer 2020
Informem que l'Organisme Autònom de la Diputació de Girona, XALOC, a partir de l'1 d'abril del 2020, el nostre organisme, seguint les indi
28 gener 2020
La Junta de Govern de la Diputació de Girona, en sessió del dia 4 de juny de 2019, va prendre l’acord relatiu a la convocatòria de les
23 maig 2019
La policia de la Generalitat-Mossos d’Esquadra i FEGiCAT, la Federació de Gremis d’instal·ladors de Catalunya, han presentat la prime
6 febrer 2020
Mitjançant Decret d’Alcaldia número 35/2020 del 5 de febrer de 2020, s’ha aprovat definitivament el projecte d’ “Ampliació de la
20 gener 2020
La Junta de Govern de la Diputació de Girona, en sessió del dia 30 de gener de 2018, va prendre l’acord relatiu a la convocatòria de le
13 novembre 2019
La Junta de Govern de la Diputació de Girona, en sessió ordinària de data 7 de maig de 2019, va prendre l’acord JG991/000020/2019-PPCIC
30 juliol 2019
En data 21 de març de 2019, el president de la Diputació de Girona va aprovar la convocatòria de subvencions per a actuacions municipals
Des del 15 febrer 2019 fins al 30 novembre 2019
Segons informació rebuda del Ministeri de Foment, a causa de les obres d’emergència per a la reparació de treballs de manteniment al te