16 març 2022
El servei mòbil de nova generació sobre la banda de freqüència de 700 MHz dels principals operadors mòbils es trobarà disponible prope
16 febrer 2022
Des del dia 16 de febrer de 2022 l'Oficina de XALOC a l'Alt Empordà es trasllada al C/ Nou, 169 de Figueres. Podeu trobar l'horari d'a
9 setembre 2021
La Junta de Govern de la Diputació de Girona, en sessió de data 3 de desembre de 2019, va prendre l’acord relatiu a la convocatòria de
26 juliol 2021
La disposició addicional primera de la Llei Orgànica 9/2013 de Control del deute comercial, estableix l’obligació de les Administracion
26 maig 2021
La Junta de Govern de la Diputació de Girona, en sessió ordinària del dia 4 de maig de 2021, va prendre l’acord relatiu a la redistribu
2 març 2022
El Ple de la Diputació de Girona, en sessió de data 20 d'octubre de 2020, va aprovar les bases específiques reguladores de subvencions pe
1 octubre 2021
En data 1 de desembre de 2020, la Junta de Govern de la Diputació de Girona va resoldre la concessió de subvencions del programa de suport
20 agost 2021
La Junta de Govern de la Diputació de Girona, en sessió ordinària del dia 16 de juny de 2020, va resoldre la concessió de subvencions de