15 novembre 2021
A Catalunya vam detectar l’any 2016 la plaga del bernat marró marbrejat (Halyomorpha halys), del qual tenim constància actualment que ja
9 setembre 2021
La Junta de Govern de la Diputació de Girona, en sessió de data 3 de desembre de 2019, va prendre l’acord relatiu a la convocatòria de
26 juliol 2021
La disposició addicional primera de la Llei Orgànica 9/2013 de Control del deute comercial, estableix l’obligació de les Administracion
26 maig 2021
La Junta de Govern de la Diputació de Girona, en sessió ordinària del dia 4 de maig de 2021, va prendre l’acord relatiu a la redistribu
1 octubre 2021
En data 1 de desembre de 2020, la Junta de Govern de la Diputació de Girona va resoldre la concessió de subvencions del programa de suport
20 agost 2021
La Junta de Govern de la Diputació de Girona, en sessió ordinària del dia 16 de juny de 2020, va resoldre la concessió de subvencions de
15 febrer 2021
La Junta de Govern de la Diputació de Girona, en sessió del dia 3 de desembre de 2019, va prendre l’acord relatiu a la convocatòria de