15 novembre 2022
La Diputació de Girona ha atorgat un ajut de 1.3936,20 € a l'Ajuntament de Cabanelles per a crear una  "Xarxa per la difusió i comerci
26 octubre 2022
En data 3 de maig de 2022, la Junta de Govern de la Diputació de Girona va resoldre la concessió de subvencions del programa de suport a a
28 juny 2022
De la fundacio Altem fan una formació d'informàtica encarada a la recerca de feina.El curs tè una durada de 20 hores i el mes de juliol f
2 març 2022
El Ple de la Diputació de Girona, en sessió de data 20 d'octubre de 2020, va aprovar les bases específiques reguladores de subvencions pe
27 octubre 2022
La Junta de Govern de la Diputació de Girona, en sessió ordinària del dia 3 de maig de 2022, va prendre l’acord relatiu a la redistribu
26 octubre 2022
En data 3 de maig de 2022, la Junta de Govern de la Diputació de Girona va resoldre la concessió de subvencions del programa de suport a a
28 juny 2022
Ja disposeu de totes les visites guiades programades en el marc del programa visites als espais medievals de l'Empordà 2022. Podeu consulta
16 març 2022
El servei mòbil de nova generació sobre la banda de freqüència de 700 MHz dels principals operadors mòbils es trobarà disponible prope
16 febrer 2022
Des del dia 16 de febrer de 2022 l'Oficina de XALOC a l'Alt Empordà es trasllada al C/ Nou, 169 de Figueres. Podeu trobar l'horari d'a